RADA BIZNESU

CELEM RADY BIZNESU JEST DZIAŁANIE NA RZECZ ROZWOJU GOSPODARCZEGO POLSKI

I WSPIERANIE PRZEDSIĘBIORCZOŚCI POPRZEZ DORADZTWO W SFERACH

 

BIZNESU, FINANSÓW, GOSPODARKI, PRAWA

 

ZWIĘKSZAMY ŚWIADOMOŚĆ SPOŁECZEŃSTWA I DECYDENTÓW

W ZAKRESIE WIEDZY EKONOMICZNEJ I PRAWNICZEJ ORAZ STANOWIONEGO PRAWA

 

SPORZĄDZAMY EKSPERTYZY BIZNESOWE I PRAWNE

BUDUJEMY I ANALIZUJEMY STRATEGIE ROZWOJU FIRM

MONITORUJEMY STANOWIONE REGULACJE PRAWNE

PROPONUJEMY SYSTEMOWE ROZWIĄZANIA USTAWOWE

 

NAJWIĘKSZYM ZASOBEM RADY BIZNESU SĄ EKSPERCI – ICH DOŚWIADCZENIE, WIEDZA, UMIEJĘTNOŚCI I POTENCJAŁ

CO NOWEGO?

Sztuka wręczania i otrzymywania prezentów
Co zrobić z otrzymanym prezentem? Jak się zachować w sytuacji kiedy prezent nam się nie podoba? Czy można odmówić przyjęcia prezentu? Okazuje się, że sztuka dawania i wręczania prezentów wcale nie jest taka łatwa, jak nam się wydaje. ... 22.12.2015
Rada Biznesu członkiem United Nations Global Compact
Rada Biznesu została w grudniu oficjalnym członkiem United Nations Global Compact, ciała ONZ, które zostało stworzone w 2000 roku przez ówczesnego Sekretarza Generalnego ONZ Kofi Annana.   United Nations Global Compact (UNGC) to między... 22.12.2015
Standardy obsługi w firmie kluczem do jej sukcesu?
Standardy obsługi stały się bardzo ważnym elementem w kulturze organizacyjnej firmy. To dzięki nim jesteśmy w stanie zapewnić swoim klientom powtarzalną i najwyższą jakość świadczonych usług. W obecnych czasach w dobie rywalizacji i kon... 15.12.2015
Wielka Akcja Edukacyjna
Rada Biznesu została partnerem Wielkiej Akcji Edukacyjnej, zainaugurowanej właśnie przez Dom Maklerski X-Trade Brokers. W ramach akcji zostanie rozdanych kilkanaście tysięcy książek o inwestowaniu i zarządzaniu kapitałem. Podstawowym elem... 16.11.2015
13 UMIEJĘTNOŚCI DOBREGO LIDERA (cz. 1 z 2)
Patrząc na poniższą wyliczankę możesz zadać pytanie: dlaczego w tytule napisane jest „umiejętności” a nie „cechy”? Nie ukrywam, że przeszło mi to przez myśl, ale bardzo szybko podjąłem decyzję, aby tytuł brzmiał tak jak brzmi.... 26.10.2015

Biznes

Rada Biznesu skupia się wokół przedsiębiorstw i przedsiębiorców działających w Polsce doradzając jak tworzyć i rozwijać biznes. Doradztwo Rady Biznesu koncentruje się na pozyskiwaniu kapitału przez podmioty gospodarcze, podejmowaniu właściwych decyzji inwestycyjnych oraz kształtowaniu optymalnej struktury kapitału. Rada Biznesu prowadzi również szkolenia okołobiznesowe m.in. z negocjacji, różnic międzykulturowych, etykiety w biznesie, protokołu dyplomatycznego, wystąpień publicznych, relacji z mediami, zarządzania kryzysowego, relacji inwestorskich i inwestycji zagranicznych, a także przeprowadza audyty oraz certyfikuje firmy.

Finanse

Rada Biznesu prowadzi prace badawcze obejmujące procesy gromadzenia i przepływu zasobów pieniężnych w gospodarce jak również dotyczące decyzji finansowych podejmowanych przez przedsiębiorstwa. Badania w obszarze finansów publicznych obejmują m.in. redystrybucję środków finansowych w gospodarce, wpływ polityki fiskalnej na aktywność gospodarczą oraz zarządzanie długiem publicznym. Rada Biznesu prowadzi także badania w zakresie finansów osobistych w celu wspierania decyzji gospodarstw domowych dotyczących oszczędzania, pomnażania majątku i zarządzania nim oraz edukuje jak inwestować. Rada Biznesu dostarcza też analizy rynku finansowego.

gospodarka

Rada Biznesu chce przyczyniać się do wzrostu gospodarczego Polski. Działa na rzecz doskonalenia umiejętności i jakości managerów i liderów w Polsce oraz podnoszenia ich kwalifikacji zawodowych. Rada Biznesu prowadzi również doradztwo dla firm i przedsiębiorców w celu usprawnienia ich funkcjonowania oraz poszukuje możliwości partnerstwa publiczno-prywatnego (PPP), jak i zwiększania nakładów na badania i rozwój (B+R). Wszystkie te działania mają prowadzić do szybszego rozwoju przedsiębiorczości i innowacyjności w Polsce, jak również zwiększenia konkurencyjności Polski na świecie. Nadzór nad Radą Biznesu pełni Minister Gospodarki.

Prawo

Rada Biznesu monitoruje stanowione prawo i procesy legislacyjne w Polsce. Eksperci Rady Biznesu, którzy niejednokrotnie są przedsiębiorcami, często napotykają na przeszkody prawne, bądź niejednoznaczne przepisy różnie interpretowane przez różne jednostki administracyjne. Rada Ekspertów łączy swoje doświadczenie i wiedzę, aby identyfikować problemy tworzone przez przepisy prawne, sugerować możliwe działania oraz proponować systemowe rozwiązania. Rada Biznesu śledzi projekty polskich ustaw, jak i unijnych regulacji pod kątem ich wpływu na gospodarkę Polski oraz włącza się w tworzenie prawa poprzez dzielenie się własnymi opiniami i wydawanie rekomendacji.

 

Partnerzy